Wat maakt TASPAC uniek voor lifestyle merken?

Wat maakt TASPAC uniek voor lifestyle merken?

 

TASPAC richt zich met haar Product Informatie Management concept specifiek op lifestyle merken. De vraag die we vaker gesteld krijgen is wat we onder een lifestyle merk verstaan en wat ons concept zo specifiek maakt voor dit segment. In deze blog gaan we in op de definitie en kenmerken van lifestyle merken. Daarnaast geven we aan wat het onderscheidende vermogen is van het TASPAC kant en klaar PIM concept voor de lifestyle industrie.

DEFINITIES:

Merk:
Een merk (brand) is de verzameling van alle expressies waarmee een product zich manifesteert.
(bron: lnterbrand)

Lifestyle:
De specifieke manier waarop een persoon leeft en de waarden en ideeën die door hem/haar worden onderschreven. Ook wel ‘the-way-of-living’. Gedrag en gewoonten gaan hiermee gepaard.
(Bron: Cambridge)

Lifestyle merk:
Een lifestyle merk is een merk dat inspeelt op waarden, aspiraties, interesses, gedrag of meningen van een groep of cultuur. Deze merken proberen mensen te inspireren, te begeleiden en te motiveren met als doel een bijdrage te leveren aan de verlangens om door een groep opgenomen te worden. Vaak opereren deze merken vanuit een bepaalde ideologie.
(Bron: Wikipedia)

Branding:
Branding is het proces om een merk te laden met de gewenste waarden die aansluiten bij de doelgroep.
(Bron: Rob Wilders)

Protest branding by Build

KENMERKEN

Markt
Kenmerkend aan de markt van lifestyle merken is de snelheid waarmee veranderingen in de markt gepaard gaan. Dit veelal vanwege het modische en trendgevoelige karakter.

Afstemming
Een lifestyle merk streeft naar het oproepen van een emotionele band met haar klanten, door te benadrukken  dat hun product bijdraagt aan hun identiteit.

Communicatie
Belangrijk is dat een organisatie begrijpt wat de drijfveren zijn van de doelgroep waarop men zich richt om daar vervolgens aan te kunnen appelleren. Reclamemakers spreken van een appeal om aan te geven op welke wijze de boodschap aansluit op de gevoelens van de beoogde doelgroep. Zo appelleert Volvo bijvoorbeeld aan het gevoel van veiligheid. Harley Davidson aan het gevoel van vrijheid.

Merkwaarde
Als lifestyle merk streef je ernaar dat consumenten van jouw merk gaan houden. Dit heeft een positief effect op zijn of haar beslissingsproces. Het gaat daarbij vooral om de gepercipieerde merkwaarden. Daarmee geeft men de beleving aan die het merk oproept in vergelijking met merkloze producten met dezelfde producteigenschappen.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN TASPAC

Als softwarebedrijf begeven we ons op het raakvlak van technologie en branding. Met onze ervaring in de lifestyle industrie begrijpen we vaak beter wat de specifieke behoeften zijn van marketeers in deze sector en vertalen deze naar vooral praktische oplossingen.

Naast het veilig en efficiënt uitwisselen van functionele producteigenschappen zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om ook juist de emotionele merkwaarden in dit proces een plaats te geven.

Vraag vandaag nog een vrijblijvende demonstatie aan en ervaar de kracht van TASPAC 4.0